Tar kvinner over verden?

Vi er nok langt fra der ennå, at det vil skje, men vi opplever stadig at kvinner tar seg inn på områder der mannen tidligere har vært ledende. Det kommer flere kvinnelige sjefer, og i dag er det stadig flere kvinnelige forskere og idrettsutøvere.

2014 var det første året da det var flere kvinner enn menn som tok doktorgrad i Norge. Av disse var det 450 innen medisin og helsefag, og også her var kvinner i flertall. Antallet kvinner som tar doktorgrad er mer enn doblet siden 2006.

Det kommer stadig flere kvinner i topplederstillinger, og til mange menns store overraskelse gjør kvinner en minst like god jobb som sine mannlige kollegaer. Også i politikken kommer det stadig flere sterke kvinner på banen. Det er et ønske, eller et krav, om at det skal være en fordeling på minst 40 % kvinner i lokalpolitiske lederposisjoner, eller maks 60 % menn.

Flere kvinner på banen

I typisk mannsdominerende yrker kommer stadig flere kvinner på banen. Fortsatt er det menn som dominerer de «tunge» jobbene, både i anleggsbransjen og i industrien. Men det også her kommer det kvinner som hevder seg!

I Nordsjøen er det fortsatt et stort flertall av menn, særlig i lederstillinger, og her har kvinner en jobb å gjøre. Faktisk viser studier at kvinner som jobber på oljeinstallasjoner i Nordsjøen har mindre psykiske plager enn menn. Så her det bare for kvinner å søke jobb; Nordsjøen trenger flere psykisk friske og sterke kvinner.

I sport og idrett ser vi også at kvinner tar seg inn på mannsdominerende felt. På fitnessarenaen er det i dag stadig flere kvinner som trener for å vise muskler, og de gjør det ganske godt i konkurranser. I ekstremsportsgreiner har vi mange tøffe kvinner med bein i nesa – mange kvinner hevder seg her. Man trenger ikke ha et bestemt kjønn for å hoppe i fallskjerm, eller for å suse i full fart på terrengsykkel.

Ikke la deg stoppe

Ikke la deg stoppe om det er noe du brenner for. Uansett om det er innen utdanning eller jobb, idrett eller andre ting. Om du føler at du beveger deg på et mannsdominerende felt, så er det bare en fordel. Faktisk kan du oppleve mer oppmerksomhet dersom du hevder deg i en mannsdominert idrett.

En oppløftende nyhet for sterke kvinner som stadig møter motgang i hverdagen er, at ifølge en studie foretatt av Carnegie Mellon University, har mannlige bilister 77 prosent større risiko for å dø i en bilulykke enn kvinner. Kvinner er bedre sjåfører enn menn, og ved de aller fleste ulykkene er det menn som sitter bak rattet.

Når kvinner gjør det like bra som menn

Det finnes flere eksempler på at kvinner kan hevde seg i idretten, og at de kan være minst like gode som mannen på flere områder. Mange menn kan ha problemer med å svelge at en kvinne kan være bedre enn dem, og mange har litt for stor stolthet til å innrømme at kvinner er bedre.

Det er en genetisk faktum at menn generelt er raskere og sterkere enn kvinner. Derfor vekker det oppmerksomhet når kvinner gjør det like godt eller bedre i enkelte grener. Les “Når kvinner gjør det like bra som menn”

Scroll to top