Lønnsforskjeller i Norge i dag

I Norge liker vi å se på oss selv som likestilte, både når det kommer til kjønn og klasse. Mange kvinner jobber også ufrivillig deltid, noe som er et stor samfunnsproblem.

lønnMen realiteten er at det finnes store lønnsforskjeller også i Norge. Det er spesielt på to områder det er store forskjeller, og det er mellom kjønnene og privat og offentlig sektor.

Lønnsforskjeller mellom kjønn

Selv i et av verdens mest likestilte land har vi ikke klart å få til likelønn mellom menn og kvinner. Menn tjener fortsatt mer enn kvinner for likt arbeid. Det er også et stort problem at mange kvinner jobber deltid, og dermed tjener mindre på den måten.

Lønnforskjeller mellom privat og offentlig sektor

I Norge i dag er det slik at de som jobber i privat sektor nesten alltid tjener betraktelig bedre enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gapet har utvidet seg de siste årene, og det ser ut som om trenden bare fortsetter. Det er også slik at de som tjener aller mest tjener mer enn før, mens de som tjener minst ikke har hatt en økning i lønningene sine. Dette betyr at lønnsforskjellene i Norge øker, og vi får et mindre likestilt samfunn.

For bedrifter som synes det er vanskelig med lønnsforhandlinger kan det være en god idé å være medlem NHO, som gjør forhandlingene for seg. Når det kommer til det mer praktiske rundt utbetaling av lønn, kan outsourcing av lønn være en gode for mange større og mindre bedrifter. Eksterne eksperter kan også se på om bedriften har et rettferdig lønnssystem, f.eks. mellom kvinner og menn. Det er derfor også viktig å la arbeidstagerne fagorganisere seg, slik at dere sikrer et rettferdig lønnsoppgjør på arbeidsplassen. Dette er faktisk noe som vil gagne begge parter, da alle bedrifter vil dra nytte av et rettferdig lønnsoppgjør.

 

Scroll to top